Przejdź do treści

Posiadamy certyfikowany sprzęt jak i wykwalifikowanych specjalistów do przeprowadzenia pomiarów elektrycznych w sieciach energetycznych.

Realizujemy pomiary dla klientów prywatnych jak i biznesowych.

Oferujemy:
– oględziny instalacji,
– pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
– pomiary rezystancji izolacji (z instalacjami PV zarówno po stronie AC jak i DC),
– pomiary ochrony przeciwporażeniowej (pętle zwarcia, impedancję linii),
– pomiary skuteczności wyłączników nadprądowych,
– pomiary rezystancji uziemienia,
– pomiary instalacji odgromowych,
– pomiary wydajność instalacji fotowoltaicznych,
– porównanie parametrów łańcuchów i pojedynczych paneli fotowoltaicznych do deklaracji producenckich w warunkach STC.

Zachęcamy do wykonywania pomiarów skuteczności przeciwporażeniowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, a w domach naszym bliskim.