Firma RW Electra specjalizuje się w realizowaniu projektów związanych z energią odnawialną i kogeneracją. W ramach swoich działań może przygotować i zrealizować projekty dotyczące instalacji pozyskującą energię ze słońca.

 
 
 

Przygotowanie koncepcji

?

Biznesplan inwestycji

?

Pomoc w pisaniu wniosków

Decyzja środowiskowa Warunku zabudowy Warunki przyłączenia Koncesja na produkcję energii elektrycznej (Promesa)
Pozyskanie środków finansowych

Projekt budowlany

?

Pozwolenia na budowę

?

Dodatkowo nasza firma może realizować usługi nadzoru technicznego w czasie realizacji instalacjijak i podjąć się budowy i uruchomienia całej instalacji.